Восточноевропейская платформа перформативного искусства (EEPAP)
поддерживает развитие современного перформативного искусства
(танца и театра) в 18 странах Центральной и Восточной Европы.

Open Call for Polish Choreographers: Residency at Ujazdowski Castle

BMF

Deadline: 12 maja 2019

 

Rezydencja choreograficzna w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 2019 roku

 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca ogłasza nabór na rezydencję choreograficzną dla polskich artystów i artystek w 2019 rokuOrganizatorzy zapraszają polskich choreografów i choreografki do wzięcia udziału w sześciotygodniowej rezydencji i realizacji projektu, którego punktem wyjścia będzie hasło „zbiór i zbiorowość”.

Hasło: „Zbiór i zbiorowość”

W ramach rezydencji choreograficznej organizatorzy chcieliby zaprosić do współpracy choreografkę/ choreografa zainteresowaną/ zainteresowanego tematyką archiwum, w szczególności z perspektywy współczesnych strategii badawczych zajmujących się metodologią performowania i przepisywania archiwów. Organizatorów interesuje badanie fenomenu archiwum w kontekście budowania wspólnotowości. Ramą do pracy nad projektem dla zaproszonego artysty/ artystki mogą być dwie wystawy przygotowywane w sezonie jesiennym przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, podejmujące tematykę kolekcji i archiwum widzianego z perspektywy performatywnych praktyk artystycznych. Interwencja przeprowadzona na kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski przez duet artystyczny Bik van Der Pol prześledzi, w jaki sposób praktyki performatywne znajdują odzwierciedlenie w archiwum instytucji. Z kolei wystawa Potęga sekretówKarola Radziszewskiego zmierzy się z performatywnym charakterem queerowych archiwów i demokratycznymi sposobami ich odczytywania.

 Obszary tematyczne:

 • performowanie archiwum
 • integracja i wykluczenie
 • budowanie społeczności
 • alternatywne wspólnoty
 • przepisywanie archiwum
 • gest pisania i wymazywania historii
 • kolekcja, kanon, atlas

Okres trwania rezydencji: 6 tygodni 
Termin rezydencji: połowa października-listopad 2019 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 maja 2019

 

Organizatorzy oferują:

 • stypendium w wysokości 6 000 zł brutto
 • budżet produkcyjny (do 12 000 zł brutto)
 • dostęp do Sali im. W. Krukowskiego (terminy do negocjacji w zależności od specyfiki zaproponowanego projektu rezydencyjnego)
 • współpracę z kuratorem
 • publiczną prezentację projektu (nie musi to być jednak premiera skończonego performansu)

Uwaga 

Rezydencja nie obejmuje zakwaterowania. W przypadku osób spoza Warszawy organizatorzy proszą o uwzględnienie kosztów zakwaterowania w czasie trwania rezydencji w budżecie produkcyjnym.

 

Jak aplikować

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: [email protected]-jazdowski.pl.

Aplikacja powinna mieć formę jednego pliku .pdf zawierającego w tytule imię i nazwisko (np. Imię_Nazwisko.pdf) i obejmującego następujące elementy:

 • koncepcję projektu wraz z szacunkowym budżetem brutto, 
 • CV, 
 • portfolio.

Plik nie powinien być większy niż 15 MB.

Termin ogłoszenia wyników: około 24 maja 2019

 

Selekcja

Do udziału w projekcie zaproszona zostanie jedna osoba. Decyzja o wyborze zostanie podjęta na podstawie oceny dotychczasowego dorobku artystki/artysty oraz przedstawionego projektu. Wyboru dokona komisja składającą się z kuratorów Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz przedstawicieli Instytutu Muzyki i Tańca.

 

U–jazdowski

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski prowadzi kuratorski program rezydencji artystycznych. Twórcy różnych dyscyplin oraz kuratorzy biorący udział w programie mogą realizować projekty artystyczne i eksperymentować na wybranych przez siebie polach. Organizatorzy rozumieją rezydencje jako medium dla działań artystycznych, które pozwalają na poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. Prowadzą projekty badawcze mapujące miasto, angażujące środowiska lokalne oraz wspierają wymianę wiedzy. Promują ideę mobilności w Polsce i szeroko rozumianej Europie Wschodniej.

Rezydencje performatywne odbywają się w ramach wątku tematycznego, w którym organizatorów interesują praktyki artystyczne, gdzie porzucony zostaje prymat obiektu na rzecz procesualności,intermedialności, efemeryczności. Performans rozumieją tu szeroko jako formę ekspresji, która ma charakter interdyscyplinarny, łącząc w sobie doświadczenia z obszaru sztuk wizualnych, teatru, tańca,muzyki, wideo, poezji i filmu; i która pozwala na krytyczną refleksję nad współczesnymi modelami produkcji obecnymi na rynku sztuki, a także samym obiegiem sztuki.

 

Więcej informacji: https://imit.org.pl/programy/inne/2826

 

 

 

 

Рассылка