East European Performing Arts Platform (EEPAP) supports the
development of contemporary performing arts (dance and theatre)
in 18 countries of Central and Eastern Europe.

Choreografia: Polityczność

BMF

 

IMG 9301

 

East European Performing Arts Platform (EEPAP), together with Art Stations Foundation by Grazyna Kulczyk, the Institute of Music and Dance and the Zbigniew Raszewski Theatre Institute, have published a collection of essays by prominent artists and researchers of choreography entitled Choreografia: Polityczność (Choreography: Politicality) discussing contemporary artistic practices as political practices.

 

 

CHOREOGRAFIA: POLITYCZNOŚĆ

ed. Marta Keil

Polityczność to także decyzja o tym, jak ustanawiasz relację z widownią, jak podjąć temat albo jak go porzucić, na co zwrócić uwagę, co puścić mimo uszu. To układ krzeseł na widowni — albo ich brak. To wybór tematu i kontekstu. Sytuacja społeczna i ekonomiczna, w jakiej pracujesz. Wybór, czyją sprawę dopuszczasz do głosu. To kontekst, w jakim spektakl jest produkowany i pokazywany. To także decyzja o szerokim udostępnieniu partytury lub scenariusza albo ścisłego zastrzeżenia ich prawami autorskimi. Albo decyzja, by porzucić projekt.

Choreografia: polityczność pod redakcją Marty Keil składa się z kilkunastu tekstów wybitnych europejskich i amerykańskich artystek i artystów oraz badaczek i badaczy przyglądających się współczesnym praktykom choreograficznym jako praktykom politycznym. Książka pokazuje choreografię jako jako narzędzie formułowania i wyrażania myśli, przestrzeń działań krytycznych i praktyk oporu. Znalazły się tu zarówno artystyczne manifesty, jak i naukowe analizy oraz zapisy procesu pracy. Zebrane materiały, w większości dotąd nie tłumaczone na język polski, wchodzą ze sobą w relacje, wytwarzają napięcie, czasem pozostają w niezgodzie. Stanowią próbę wykreślenia możliwej mapy ułatwiającej poruszanie się w przestrzeni współczesnej choreografii.

 

Redakcja: Marta Keil

Autorzy: Ana Vujanović, Alice Chauchat, Mark Franko, Jonathan Burrows, Andre Lepecki, Rudi Laermans,
Mette Ingvartsen, Xavier le Roy, Bojana Cvejić, Christine de Smedt, Gabriele Klein, Nobody's Business, Boris Charmatz, Jan Ritsema, Oliver Marchart, Randy Martin, Bojana Kunst

Tłumaczenia:Olga Drenda, Marta Keil, Agata Kozielska, Małgorzata Paprota, Monika Rokicka, Bartosz Wójcik

Projekt graficzny i skład: kilku.com (Idalia Smyczyńska i Robert Zając)

Korekta, indeks, bibliografia: Monika Krawul

Współwydawcy: Art Stations Foundation by Grazyna Kulczyk, Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, East European Performing Arts Platform

ISBN:
978-83-66124-04-2
978-83-952929-0-3
978-83-949914-7-0

Wydanie pierwsze: 
Warszawa - Poznań - Lublin 2018

Pierwsze wydanie publikacji zostało zrealizowane we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach Programu Wydawniczego 2018.

 

 

Książka dostępna jest w księgarni Bookowski: https://www.facebook.com/BookowskiKsiegarnia/
Oraz wysyłkowo poprzez stronę: http://artstationsfoundation5050.com/taniec/ksiazki-o-tancu/