East European Performing Arts Platform (EEPAP) supports the
development of contemporary performing arts (dance and theatre)
in 18 countries of Central and Eastern Europe.

Miroslav Ballay

myk
Short biography: 

Miroslav Ballay (1978) je divadelný publicista, kritik, teoretik a vysokoškolský pedagóg. Pôsobí na Katedre kulturológie Filozifickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Centrom jeho záujmu je interpretácia divadelného diela. Vydal vedecké monografie: Ticho v divadelnom diele (2006) a Farma v jeskyni (2012). Je členom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AITC/IATC so sídlom v Paríži.

Newsletter

Other persons

Persons